Контролне листе

Законска регулатива

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2016. годину према члану 44. Закона о инспекцијском надзору

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора за 2017. годину

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017. годину у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору

Годишњи план инспекцијског надзора комуналног инспектора за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналног инспектора за 2019. годину

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2018. годину у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору