Одлуке о буџету општине Тител за 2019. годину и извршење буџета општине Тител за 2019. годину

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2019. годину

Одлука о буџету општине Тител за 2019. годину

Извршење буџета општине Тител март 2019. године

Извршење буџета општине Тител фебруар 2019. године

Извршење буџета општине Тител јануар 2019. године