Odluke o budžetu opštine Titel za 2018. godinu i izvršenje budžeta opštine Titel za 2018. godinu

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Titel za 2018. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Titel za 2018. godinu

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Titel za 2017. godinu

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Opštinske uprave Titel za 2019. godinu

Odluka o budžetu opštine Titel za 2018. godinu

Izvršenje budžeta opštine Titel decembar 2018. godine

Izvršenje budžeta opštine Titel novembar 2018. godine

Izvršenje budžeta opštine Titel oktobar 2018. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Titel za period januar-septembar 2018. godine

Izvršenje budžeta opštine Titel septembar 2018. godine

Izvršenje budžeta opštine Titel avgust 2018. godine

Izvršenje budžeta opštine Titel jul 2018. godine

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Titel za period januar-jun 2018. godine

Izvršenje budžeta opštine Titel jun 2018. godine

Izvršenje budžeta opštine Titel maj 2018. godine

Izvršenje budžeta opštine Titel april 2018. godine

Izvršenje budžeta opštine Titel mart 2018. godine

Izvršenje budžeta opštine Titel februar 2018. godine

Izvršenje budžeta opštine Titel januar 2018. godine