Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Тител

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 15.03.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 09.03.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 01.03.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 22.02.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 01.02.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 25.01.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 13.01.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 04.01.2021. године