Саветник за заштиту права пацијената

Александра Багић, дипломирани правник
Адреса: Главна бр. 1
Канцеларија број 6
Тител
Телефони: 021/2960-186 локал 19 и 064/822-42-78
Мејл: abagic@opstinatitel.rs

Саветник за заштиту права пацијената од 18.02.2020. године.