преузми докуменат

Генерални план насеља Тител (,,Сл. лист општине Тител” , 2-2004 )

преузми докуменат

ПДР ПРЕЧИСТАЧ ШАЈКАШ – План (,,Сл. лист општине Тител” br. 2-2015, 3-2015)

преузми докуменат

ПДР за део рз југ-I у Тителу (,,Сл. лист општине Тител” , бр.9-2016)

преузми докуменат

Просторни план општине Тител (,,Сл. лист општине Тител” бр.3-2018 и 92019)