Loading...
dokumentacija2019-10-22T06:59:38+01:00

Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител

Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител Општинско веће општине Тител, на 64. седници, одржаној дана 7. септембра 2018. године, донело је Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител. Решење о образовању Жалбене комисије

Упутство за припрему буџета општине Тител за 2019. годину

Упутство за припрему буџета општине Тител за 2019. годину Oдeљeњe зa буџeт, финaнсиje и утврђивaњe и нaплaту лoкaлних jaвних прихoдa Oпштинскe упрaвe Oпштинe Tитeл дoстaвљa буџeтским кoрисницимa Упутство за припрему буџета општине Тител за 2019. годину

Go to Top