Loading...
javne nabavke2019-10-13T13:35:32+01:00

Јавна набавка радова „Санација путева у атарима насељених места општине Тител”

Јавна набавка радова „Санација путева у атарима насељених места општине Тител” Данас, 23. децембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Санација путева у атарима насељених места општине Тител”.

Јавна набавка у вези са израдом пројектно-техничке документације

Јавна набавка у вези са израдом пројектно-техничке документације Данас, 19. децембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга – израда пројектно-техничке документације (партерно уређење Доситејеве улице и локалитета калварија у

Јавна набавка добара „Набавка саобраћајне сигнализације“

Јавна набавка добара „Набавка саобраћајне сигнализације“ Данас, 18. децембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку добара „Набавка саобраћајне сигнализације“. Понуде се достављају поштом или лично до 26.12.2019. године,

Јавна набавка „Санација оштећеног коловоза у насељеним местима општине Тител“

Јавна набавка „Санација оштећеног коловоза у насељеним местима општине Тител“ Данас, 28. новембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Санација оштећеног коловоза у насељеним местима општине Тител“.

Јавна набавка услуга „Изнајмљивање потребне опреме и постављање монтажног клизалишта у Тителу“

Јавна набавка услуга „Изнајмљивање потребне опреме и постављање монтажног клизалишта у Тителу“ Данас, 26. новембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Изнајмљивање потребне опреме и постављање монтажног

Јавна набавка услуга ,,Студија процене стања постојећег водоводног система и анализа постојећег стања канализационог система на територији општине Тител“

Јавна набавка услуга ,,Студија процене стања постојећег водоводног система и анализа постојећег стања канализационог система на територији општине Тител“ Данас, 19. новембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Студија

Јавна набавка услуга „Лични пратиоци за децу са сметњама у развоју“

Јавна набавка услуга „Лични пратиоци за децу са сметњама у развоју“ Данас, 1. новембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Лични пратиоци за децу са сметњама у развоју“.

Јавна набавка услуга ,,Израда пројектно-техничке документације прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода у насељу Лок“

Јавна набавка услуга ,,Израда пројектно-техничке документације прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода у насељу Лок“ Данас, 30. октобра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Израда пројектно-техничке документације прикупљања, одвођења

Јавна набавка услуга „Набавка услуга хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Тител“

Јавна набавка услуга „Набавка услуга хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Тител“ Данас, 8. октобра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Набавка услуга хуманог хватања

Јавна набавка услуга ,,Услуга системске дератизације на територији општине Тител“

Јавна набавка услуга ,,Услуга системске дератизације на територији општине Тител“ Данас, 8. октобра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Услуга системске дератизације на територији општине Тител“. Понуде се

Јавна набавка „Изградња прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака у насељеном месту Шајкаш – слив ЦС1 и канализационе мреже – црпна станица – слив ЦС3“

Јавна набавка „Изградња прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака у насељеном месту Шајкаш – слив ЦС1 и канализационе мреже – црпна станица – слив ЦС3“ Данас, 2. августа 2019. године, Општина Тител објавила је Позив

Јавна набавка услуга „Услуге превоза“

Јавна набавка услуга „Услуге превоза“ Данас, 31. јула 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Услуге превоза“. Понуде се достављају поштом или лично до 30.08.2019. године, најкасније до 10.00

Јавна набавка радова „Уређење атарских путева на територији општине Тител“

Јавна набавка радова „Уређење атарских путева на територији општине Тител“ Данас, 8. јула 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Уређење атарских путева на територији општине Тител“. Понуде се

Јавна набавка радова „Одржавање путева на територији општине Тител“

Јавна набавка радова „Одржавање путева на територији општине Тител“ Данас, 1. јула 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Одржавање путева на територији општине Тител“.Понуде се достављају поштом или лично