Loading...
javne nabavke2019-10-13T13:35:32+01:00

Јавна набавка радова „Реконструкција наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Тител“

Данас, 12. марта 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Реконструкција наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Тител“. Понуде се достављају поштом или лично до 20.03.2020. године, најкасније до

Јавна набавка услуга „Изградња прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака у насељеном месту Шајкаш“

Јавна набавка услуга „Изградња прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака у насељеном месту Шајкаш“ Данас, 28. фебруара 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Изградња прве фазе канализационе

Јавна набавка услуга „Услуге сузбијања комараца на територији општине Тител“

Данас, 5. марта 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Услуге сузбијања комараца на територији општине Тител“. Понуде се достављају поштом или лично до 13.03.2020. године, најкасније до 12.00 часова (ако су послате

Јавна набавка радова „Санација банкина и тротоара у насељеним местима општине Тител“

Јавна набавка радова „Санација банкина и тротоара у насељеним местима општине Тител“ Данас, 13. фебруара 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Санација банкина и тротоара у насељеним местима

Јавна набавка радова „Одржавање путева на територији општине Тител“

Јавна набавка радова „Одржавање путева на територији општине Тител“ Данас, 13. фебруара 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Одржавање путева на територији општине Тител“. Понуде се достављају поштом

Јавна набавка радова „Санација путева у атарима насељених места општине Тител”

Јавна набавка радова „Санација путева у атарима насељених места општине Тител” Данас, 23. децембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Санација путева у атарима насељених места општине Тител”.

Јавна набавка у вези са израдом пројектно-техничке документације

Јавна набавка у вези са израдом пројектно-техничке документације Данас, 19. децембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга – израда пројектно-техничке документације (партерно уређење Доситејеве улице и локалитета калварија у

Јавна набавка добара „Набавка саобраћајне сигнализације“

Јавна набавка добара „Набавка саобраћајне сигнализације“ Данас, 18. децембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку добара „Набавка саобраћајне сигнализације“. Понуде се достављају поштом или лично до 26.12.2019. године,

Јавна набавка „Санација оштећеног коловоза у насељеним местима општине Тител“

Јавна набавка „Санација оштећеног коловоза у насељеним местима општине Тител“ Данас, 28. новембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Санација оштећеног коловоза у насељеним местима општине Тител“.

Јавна набавка услуга „Изнајмљивање потребне опреме и постављање монтажног клизалишта у Тителу“

Јавна набавка услуга „Изнајмљивање потребне опреме и постављање монтажног клизалишта у Тителу“ Данас, 26. новембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Изнајмљивање потребне опреме и постављање монтажног

Јавна набавка услуга ,,Студија процене стања постојећег водоводног система и анализа постојећег стања канализационог система на територији општине Тител“

Јавна набавка услуга ,,Студија процене стања постојећег водоводног система и анализа постојећег стања канализационог система на територији општине Тител“ Данас, 19. новембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Студија

Јавна набавка услуга „Лични пратиоци за децу са сметњама у развоју“

Јавна набавка услуга „Лични пратиоци за децу са сметњама у развоју“ Данас, 1. новембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Лични пратиоци за децу са сметњама у развоју“.

Јавна набавка услуга ,,Израда пројектно-техничке документације прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода у насељу Лок“

Јавна набавка услуга ,,Израда пројектно-техничке документације прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода у насељу Лок“ Данас, 30. октобра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Израда пројектно-техничке документације прикупљања, одвођења