Loading...
budzet2019-06-24T16:04:13+01:00

Буџет 2022. година

Одлуке о буџету општине Тител за 2022. годину и извршење буџета општине Тител за 2022. годину

Одлука о буџету општине Тител за 2022. годину

Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Тител за 2022. годину

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2021. годину

Извршење буџета општине Тител јануар 2022. године

Извршење буџета општине Тител фебруар 2022. године

Извршење буџета општине Тител март 2022. године

Извршење буџета општине Тител април 2022. године

Извршење буџета општине Тител мај 2022. године

Извршење буџета општине Тител јун 2022. године

Извршење буџета општине Тител јул 2022. године

Извршење буџета општине Тител август 2022. године

Извршење буџета општине Тител септембар 2022. године

 

Буџет 2021. година

Одлуке о буџету општине Тител за 2021. годину и извршење буџета општине Тител за 2021. годину

Одлука о буџету општине Тител за 2021. годину

Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Тител за 2021. годину

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Тител за 2021. годину

Извршење буџета општине Тител јануар-јун 2021. године

Извршење буџета општине Тител јул 2021. године

Извршење буџета општине Тител август 2021. године

Извршење буџета општине Тител септембар 2021. године

Извршење буџета општине Тител октобар 2021. године

Извршење буџета општине Тител новембар-децембар 2021. године

 

Буџет 2020. година

Одлуке о буџету општине Тител за 2020. годину и извршење буџета општине Тител за 2020. годину

Одлука о буџету општине Тител за 2020. годину

Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Тител за 2020. годину

Извршење буџета општине Тител јануар-август 2020. године

Извршење буџета општине Тител септембар 2020. године

Извршење буџета општине Тител октобар 2020. године

Извршење буџета општине Тител новембар-децембар 2020. године

Буџет 2019. година

Буџет 2018. година

Одлуке о буџету општине Тител за 2018. годину и извршење буџета општине Тител за 2018. годину

Одлука о буџету општине Тител за 2018. годину

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општинске управе Тител за 2019. годину

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Тител за 2017. годину

Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Тител за 2018. годину

Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину

Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Тител за 2018. годину

Извршење буџета општине Тител јануар 2018. године

Извршење буџета општине Тител фебруар 2018. године

Извршење буџета општине Тител март 2018. године

Извршење буџета општине Тител април 2018. године

Извршење буџета општине Тител мај 2018. године

Извршење буџета општине Тител јун 2018. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Тител за период јануар-јун 2018. године

Извршење буџета општине Тител јул 2018. године

Извршење буџета општине Тител август 2018. године

Извршење буџета општине Тител септембар 2018. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Тител за период јануар-септембар 2018. године

Извршење буџета општине Тител октобар 2018. године

Извршење буџета општине Тител новембар 2018. године

Go to Top