Радомир Мишљеновић
Шеф Кабинета председника општине
Менаџер
Електронска пошта: radomir.misljenovic@opstinatitel.rs
Tелефон: +381 21 2960 186, локал 17

Рођен је 1986. гoдинe у Сарајеву, Босна и Херцеговина. Дипломираo је на Факултету за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду.
Ожењен je и отац два детета.
Шеф Кабинета председника општине непосредно руководи кабинетом Председника Општине, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова из делокруга кабинета; одговоран је за законито и ефикасно обављање кабинетских послова; врши стручне и организационе послове који се односе на припремање рада Председника Општине, обраду усвојених аката, уређење, евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду председника општине; пружа и остварује контакт са одборничким групама и одборницима у изради предлога које подносе Председнику Општине, прима писмена насловљена на Председника Општине, води евиденцију и благовремено обавештава Председника Општине; обавља протоколарне послове за Председника Општине; обавља послове пријема поднесака за председника општине и све административне послове везано за преписку председника општине; помаже Председнику општине у обављању свих послова који су у надлежности Председника општине и кабинета, обавља и друге послове по налогу Председника општине.
Шеф Кабинета председника општине за свој рад одговара председнику општине.