Дана 26.05.2021. године инспектори Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Тител извршили су надзор у насељеном месту Вилово и притом обишли све улице и пописали све неправилности које су приметили.

Посматране су и анализиране неправилности везане за куће склоне паду, извођење радова без грађевинске дозволе, заузеће јавне површине пољопривредном механизацијом и грађевинским материјалом, као и неуређене јавне површине.

У наредном периоду биће достављена обавештења о мерама које је потребно спровести како би се неправилности исправиле.

Након обиласка терена, мeштанима насељеног места Вилово омогућен је пријем у месној канцеларији, како би се сагледали проблеми и дале сугестије и предлози грађана.