Одељења за привреду, локално економски развој и стамбено комуналне послове, Одељење за инспекцијске послове и УЗП „Тителски брег“ Тител у сарадњи са Удружењем произвођача за заштиту биља у Србији SECPA организује сакупљање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља.

Циљ акције је подизањe свести пољопривредника о значају адекватног збрињавања амбалаже од средстава за заштиту биља (опасног отпада) који не би требао да заврши у сеоским атарима, на њивама, дивљим депонијама, као и спречавању његовог затрпавања и спаљивања.

У наредном периоду представници горе поменутих oдељења посетиће пољопривредне произвођаче на територији општине Тител и поделити им пластичне вреће и упутства о адекватном збрињавању амбалажног отпада. Сви пољопривредници који не буду били у периоду посете на својим пољопривредним газдинствима моћи ће да се пријаве за преузимање врећа за сакупљање позивом на доле наведене бројеве телефона.

УЗП „Тителски брег“ Тител је у оквиру својих активности заштите Специјаног резевата природе “Тителски брег” поставило жичане контејнере на прометна места улаза у Резерват ради адекватног одлагања амбалажног отпада за мање пољопривредне произвођаче.

Жичани контејнери постављени су на следећим локацијама (мапа у прилогу):

  • Велики сурдук – Вилово
  • Сурдук Стражилово – Вилово
  • Бусија – Тител
  • Викенд насеље Виногради – Тител
  • Сурдук Топола – Лок
  • Сурдук између Граца и Тополе – Лок
  • Возаревића сурдук – Мошорин
  • Велики сурдук – Мошорин
  • Змијин сурдук – Мошорин
  • Сурдук код Симићевих рибњака – Мошорин

Произвођачи који изразе жељу добити потврду о предатом амбалажном отпаду (количина предате амбалаже) са којом ће моћи да аплицирају за средства код IPARD програма.

Пољопривредници складиште правилно сакупљен амбалажни отпад на својим домаћинствима, а о тачном месту и датуму преузимања отпада ће бити накнадно обавештени.

Све додатне информације можете добити позивом следећих бројева телефона:

021/2960-186 лок.33 Маја Митић
064/8224242 Ивана Милинов.

Учинимо заједно да слике амбалаже од средстава за заштиту биља у каналима, атарима и поред путева буду прошлост.