Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину стамбене јединице или за доградњу, адаптацију, реконструкцију, текуће и инвестиционо одржавање стамбене јединице у власништву или сувласништву, породицама у којима се роди треће или четврто дете са пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Право учешћа на Конкурсу имају брачне и ванбрачне заједнице са децом, као и једнородитељске породице у којима се почев од 01.01.2020. године роди треће или четврто дете.

Пријава на Конкурс, са осталом потребном документацијом, подноси се у року од 60 дана од дана објављивања у дневном листу „Курир“.

Текст конкурса и потребне обрасце можете преузети овде.