Данас, 18. фебруара 2021. године, председник општине Тител, мр Драган Божић, расписао је Јавни оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у општини Тител у пољопривредне сврхе до привођења намени.

Увид у документацију, графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама која су предмет издавања у закуп, може се извршити у просторијама Одељења за привреду, локално-економски развој и стамбено-комуналне послове Општинске управе Тител ул. Главна бр. 1, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

За све додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 021/2960-186 локал 33 и 064/8214865. Особе за контакт: Весна Багић и Маја Митић.

Текст Јавног огласа за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у општини Тител у пољопривредне сврхе до привођења намени можете преузети овде.