Скупштина општине Тител, на 4. седници, одржаној дана 23.11.2020. године, донела је Одлуку о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама.

Одлуку о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама можете преузети овде.