Општинско веће општине Тител, на 1. седници, одржаној дана 01.09.2020. године, донело је Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител.

Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител можете преузети овде.