Општинска управа општине Тител огласила је три огласа о попуњавању радних места путем јавних конкурса у Општинској управи општине Тител.

Радна места која се попуњавају:
· Послови борачко-инвалидске заштите и питања избеглица, број извршилаца 1;
· Послови комуналне инспекције, број извршилаца 1 и
· Послови службеника за јавне набавке, број извршилаца 1.

Рок за подношење пријава на јавне конкурсе је 15 дана и почиње да тече од дана оглашавања обавештења у дневном листу „Курир“.

Лице које је задужено за давање обавештења о јавним конкурсима је Невенка Цветковић, контакт телефон 021/2960-186.

Текст Огласа о попуњавању радног места путем јавног конкурса у Општинској управи општине Тител – Послови борачко-инвалидске заштите и питања избеглица можете преузети овде.

Текст Огласа о попуњавању радног места путем јавног конкурса у Општинској управи општине Тител – Послови комуналне инспекције можете преузети овде.

Текст Огласа о попуњавању радног места путем јавног конкурса у Општинској управи општине Тител – Послови службеника за јавне набавке можете преузети овде.