На доле наведеним линковима можете преузети обрасце из Одељења за послове органа општине, општу управу, друштвене делатности и заједничке послове:

· Захтев за остваривање права на новчану помоћ породици са децом на територији општине Тител

· Захтев за остваривање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете

· Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу (за кориснике дечијег додатка и социјалне помоћи)

· Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу (општи захтев)

· Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка деце у Предшколској установи

· Изјава