Општина Тител – Локални избори 2020. – обрасци

На основу Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији, бр. 013-396/20 од 04.03.2020. године, Изборна комисија Општине Тител, на седници одржаној 04.03.2020. године, прописала је облик и садржину образаца за спровођење изборних радњи.

Образац – СОТ – 1 – 2020

Образац – СОТ – 2 – 2020

Образац – СОТ – 3 – 2020

Образац – СОТ – 4 – 2020

Образац – СОТ – 5 – 2020

Образац – СОТ – 6 – 2020

Образац – СОТ – 7 – 2020

Образац – СОТ – 8 – 2020

Закључак Изборне комисије (услови за оснивање групе грађана)

Напомена: Обавештавају се подносиоци листа да је Изборна комисија Општине Тител заузела став да тренутно не постоји потреба да се у просторијама Општинске управе Тител организује стално дежурство, те се препоручује подносиоцима изборних листа да претходно обавесте секретара Изборне комисије Општине Тител, Љиљану Ћипровац, на број телефона 064/822-42-36, када планирају да предају изборне листе Изборној комисији Општине Тител, како би се обезбедило присуство чланова комисије за пријем истих.

Последње вести

2020-03-10T13:43:54+01:00
Go to Top