Izaberite stranicu

Јавна набавка услуга ,,Одржавање јавне расвете“

 

Данас, 2. јула 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Одржавање јавне расвете“.

Понуде се достављају поштом или лично до 10.07.2020. године, најкасније до 08.30 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 08.30 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 10.07.2020. године, у 09.00 часова, у просторијама наручиоца Општине Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Измену конкурсне документације број 1 можете погледати овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.