Izaberite stranicu

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2022. годину

Председник општине Тител, мр Драган Божић, расписao je Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2022. годину.

Мр Драган Божић, председник општине Тител, расписao je Jавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године и власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину, да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Тител за 2022. годину, до дана 31. октобра 2021. године.

Све информације у вези са овим јавним позивом можете добити на бројеве телефона 021/2960-186 и 064/8214865, путем имејла vesnabagic@opstinatitel.rs и maja.mitic@opstinatitel.rs , или лично у просторијама Одељења за привреду, локално – економски развој и стамбено – комуналне послове Општинске управе Тител, први спрат, канцеларија 19. Особе за контакт: Весна Багић и Маја Митић.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2022. годину можете преузети овде.