Izaberite stranicu

Јавна набавка услуга „Услуге превоза”

Данас, 23. априла 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Услуге превоза”.

Понуде се достављају поштом или лично до 25.05.2020. године, најкасније до 10.00 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 10.00 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 25.05.2020. године, у 10.30 часова, у просторијама наручиоца Општина Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одговоре на постављена питањa број 1 можете пoглeдати овде.

Измену конкурсне документације број 1 можете погледати овде.

Одговоре на постављена питањa број 2 можете пoглeдати овде.

Одговоре на постављена питањa број 3 можете пoглeдати овде.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете пoглeдaти овде.