Izaberite stranicu

Јавна набавка услуга ,,Уклањање дивље депоније у Шајкашу"

 

Данас, 4. јуна 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Уклањање дивље депоније у Шајкашу“.

Понуде се достављају поштом или лично до 12.06.2020. године, најкасније до 08.30 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 08.30 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 12.06.2020. године, у 09.00 часова, у просторијама наручиоца Општина Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.