Izaberite stranicu

Јавна набавка ,,Радови на спортском објекту и опремање објеката општине Тител"

 

Данас, 27. маја 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку ,,Радови на спортском објекту и опремање објеката општине Тител“.

Понуде се достављају поштом или лично до 04.06.2020. године, најкасније до 10.00 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 10.00 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 04.06.2020. године, у 10.30 часова, у просторијама наручиоца Општина Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.