Izaberite stranicu

Јавна набавка радова „Уређење приобаља реке Тисе у Тителу-VI фаза“

 

Данас, 4. јуна 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Уређење приобаља реке Тисе у Тителу-VI фаза“.

Понуде се достављају поштом или лично до 12.06.2020. године, најкасније до 11.00 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је стигла код наручиоца до 11.00 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема понуда).

Јавно отварање понуда ће се обавити 12.06.2020. године, у 11.30 часова, у просторијама наручиоца Општине Тител.

Контакт особа: Данко Панић, имејл адреса uprava@opstinatitel.rs.

Позив за подношење понуде можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру мoжeтe прeузети овде.