Izaberite stranicu

Формиране комисије за процену штете од елементарних непогода

Председник општине Тител дана 19.07.2021. године донео је Решење о именовању чланова комисије за евидентирање штете од елементарних непогода на територији општине Тител и Решење о образовању комисије за утврђивање настале штете на пољопривредном земљишту услед обилних атмосферcких падавина-киша.

Комисија за евидентирање настале штете као последице елементарне непогоде на територији oпштине Тител образована је у следећем саставу: Александар Кутузов, Верка Багић, Марко Керац, Ивана Милинов и Татјана Нађ.

Комисија за утврђивање настале штете на пољопривредном земљишту услед обилних атмосферских падавина образована је у следећем саставу: Весна Багић, Млађен Ђурић, Маја Митић, Зоран Павловић и Милорад Јовановић.