Izaberite stranicu

Председник општине преузео уговор за реализацију пројекта "Израда пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода за насељено место Тител" и уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање уређења атарских путева

Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је јуче председнику општине Тител мр Драгану Божићу уговор о изради пројектно техничке документације објеката фекалне канализације за реализацију пројекта „Израда пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже са постројењем за пречишћавање отпадних вода за насељено место Тител“.
За реализацију овог пројекта Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Општина Тител издвојили су 25.000.000 динара, од којих 20.000.000 динара обезбеђује Покрајински секретаријат, док преосталих 5.000.000 финансира Општина Тител. Рок за реализацију пројекта је 30.11.2022. године.

Председник Покрајинске владе је председнику општине мр Божићу уручио и уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији општине Тител.
За ову намену издвојена су средства у укупном износу од 27.189.790 динара без ПДВ-а, од којих давалац средстава, односно Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство обезбеђује 17.500.000 динара. Преостали износ од 9.689.790 динара обезбеђује Општина Тител. Рок за реализацију овог пројекта је 2.12.2022. године.

 

Urucenje ugovora o sufinansiranju uredenja vodnih objekata 9

Urucenje ugovora o sufinansiranju uredenja vodnih objekata 4

Urucenje ugovora o sufinansiranju uredenja vodnih objekata 14