Izaberite stranicu

Од суботе 18. јула електронско подношење пријаве за накнаду за заштиту и унапређење животне средине

 

Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређење животне средине, предузетници и правна лица, који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да ће од суботе, 18. јула 2020. године, на Порталу ЛПА (lpa.gov.rs), бити омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2019. и 2020. годину.

Рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2019. и 2020. годину је закључно са 31. јулом 2020. године.

Напомена у вези уноса података у пријаву – Образац 1:
· потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца),
· уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара),
· у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ уноси се укупан број јединица локалне самоуправе, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност.

Образац пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине подноси органу јединице локалне самоуправе можете преузети овде.