Izaberite stranicu

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител – други круг

Дана 16.07.2021. године, председник општине Тител је расписао Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител – други круг.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине Тител, у канцеларији бр.19, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова, као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

За све додатне информације можете се обратити Весни Павловић на телефон 021/2960-186 локал 33.

Текст Огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител – други круг можете погледати овде.