Izaberite stranicu

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ТИТЕЛ» број 05. од 18.06.2009.), Председник општине ТИТЕЛ је дана 22.06.2021. године, донео одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител и расписује оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Тител.

Податке о предмету јавног надметања, документацији, условима за пријављивање на јавно надметање и остале информације, као и комплетан текст конкурса можете пронаћи овде.

За додатне информације позовите 021/2960-186 локал 33.