Izaberite stranicu

Обавештење привредним субјектима

Министарство привреде Републике Србије упутило је обавештење привредним субјектима.

Обавештавају се привредни субјекти да су дужни да сваком запосленом лицу, које радне задатке обавља у периоду од 17.00 до 05.00 часова, а за које је добијена сагласност да је изузето од примене Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на територији Републике Србије, издају одговарајућу Потврду.

Форму ове потврде можете преузети овде.

Послодавац који има до 100 запослених у смени која траје у периоду забране кретања, потврду издаје на дневном нивоу, док послодавац који има више од 100 запослених у смени која траје у периоду забране кретања потврду издаје на недељном нивоу, за свако запослено лице за које је добијена сагласност Министарства унутрашњих послова да су изузети од примене наведене наредбе.

Посебно се истиче да ће почев од 28. марта 2020. године од 17.00 часова, приликом контроле поштовања Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на територији Републике Србије, припадници Министарства унутрашњих послова тражити на увид Потврду издату од стране послодавца, која ће важити искључиво уколико се лице налази у бази података Министарства унутрашњих послова и за које је добијена сагласност да су изузети од примене Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на територији Републике Србије.

Министарство унутрашњих послова ће прихватати и потврде у електронском облику (скенирана потврда на телефону, таблету и сл.).