Izaberite stranicu

Обавештење о увиду у бирачки списак

На основу члана 14. став 1, члана 15. и члана 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/09 и 99/11) и Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“, број 22 /22), Општинска управа општине Тител

ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ

Обавештавају се грађани општине Тител који имају бирачко право, да до закључења бирачког списка, 18. марта 2022. године, могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка.

Од закључења бирачког списка, тј. од 19. марта 2022. године, па до 30. марта 2022. године у 24 часа, односно 72 часа пре дана одржавања избора, бираче у бирачки списак уписује Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије до најкасније до 12. марта 2022. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

Увид, упис, брисање, исправка и допуна у бирачки списак, вршиће се у згради општине Тител, Тител, Главна број 1, приземље, канцеларија број 7, у времену од 08,00 до 13,00 часова сваког радног дана и суботом од 09,00 до 13,00 часова.

Увид у јединствени бирачки списак грађани могу извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Број: 013-8/2022-IV, 17. фебруар 2022. године

У Тителу, 17. фебруар 2022. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Соња Пејакић, с.р.