Izaberite stranicu

Обавештење о стављању на јавни увид предлога Плана управљања заштићеним подручјем Споменик природе „Бели дуд у Гардиновцима“ за период 2022-2031. године

Установа за заштиту природе „Тителски брег“ Тител управљач заштићеног подручја Споменик природе „Бели дуд у Гардиновцима“, сагласно члану 54. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016, 95/2018 – др. закон и 71/2021), у циљу остварења учешћа јавности, ставља на јавни увид предлог Плана управљања заштићеним подручјем Споменик природе „Бели дуд у Гардиновцима“ за период 2022-2031. године. Јавни увид траје у периоду од 03.03.2022. године до 04.04.2022. године. Материјал је доступан у штампаном облику у просторијама УЗП „Тителски брег“, Главна 10, Тител, радним данима у периоду 07-15 часова.

Презентација предлога Плана и Јавна расправа одржаће се 07.04. 2022. године у просторијама УЗП „Тителски брег“ са почетком у 12 часова.

УЗП „Тителски брег“ Тител позива јавност да изврши увид у поменути предлог Плана управљања најкасније до 04.04. 2022. године и достави примедбе и предлоге у писаном облику на адресу Управљача: УЗП „Тителски брег“ Тител, Главна 10, 21240 Тител или електронском поштом на адресу info@titelskibreg.com са назнаком „Бели дуд у Гардиновцима“, контакт телефон 021/2962177.