Izaberite stranicu

Обавештење о примени тоталних хербицида на јавним површинама

На основу обиласка насељених места општине Тител, комунална инспекција и инспекција за заштиту животне средине утврдиле су да грађани користе тоталне хербициде за спречавање раста траве на јавним површинама.

Упозоравамо да се примена тоталних хербицида не сме користити на површинама које су у сталном контакту са људима и животињама, већ се те површине морају одржавати искључиво кошењем.

Обавештавамо грађане да ће свако коришћење тоталних хербицида на јавним површинама бити пријављено фитосанитарној инспекцији.