Izaberite stranicu

Захтев/иницијатива комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене

Обавештавају се грађани да се, услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије ради сузбијања ширења Корона вируса, упућивање захтева за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене Интерресорној комисији може вршити електронским путем.

Имејл адреса за упућивање захтева и пратеће документације: gzivkovic@opstinatitel.rs. Особа за контакт: Гордана Живковић, координатор ИРК.

Захтев/иницијативу комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене можете преузети овде.