Izaberite stranicu

Започете активности на изради Плана развоја за период 2022-2030. године

У уторак, 19.10.2021. године започете су активности Општине Тител на изради Плана развоја за период 2022-2030. године.

 

DSC 0880

Циљ израде Плана развоја је дифинисање визије одрживог развоја општине Тител, одређивање потенцијалних предности и развојних праваца општине Тител и одговарајућих мера заснованих на унапређењу свеобухватног квалитета живота грађана, подстицању убрзаног економског развоја, планском и рационалном коришћењу природних ресурса и простора, уз очување природног и културног наслеђа, обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружање квалитетне здраствене заштите и образовања, социјалне и територијалне кохезије у сигурном друштву, поштујући различитости и пружајући основна права, укључујући право и једнаке могућности за све.

 

DSC 0881

 

Средства за израду Плана развоја обезбеђена су кроз Конкурс за суфинансирање израде планова развоја јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, који је расписао Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

 

DSC 0884