Izaberite stranicu

Донета одлука о укидању ванредног стања на територији општине Тител

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 10. Статута општине Тител, а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуације од 11.06.2021. године, председник општине доноси, о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Тител.

– Укида се се ванредна ситуација за целу територију општине Тител, проглашена Одлуком председника општине, због настуапања због елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID-19 јер су  престали разлози њеног проглашења.

– Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Тител којом је ова ванрена ситуација проглашена 82-3-6/2020-II od 24.11.2020  године.

Одлуку можете погледати овде.