Izaberite stranicu

Донета Инструкција о поступању општинских – градских управа и центара за социјални рад

Радомир Дмитровић, министар за бригу о породици и демографију и Дарија Kисић Тепавчевић, министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања оценили су да је, у циљу обезбеђивања благовременог, целовитог, једнаког и законитог поступања општинских – градских управа и центара за социјални рад у примени и спровођењу Одлука Уставног суда Републике Србије бр. ИУз-216/2018, ИУз-247/2018, и ИУз-266/2017, а у складу са Законом о државној управи, неопходно донети посебну Инструкцију којом се уређују обавезе општинских-градских управа у поступку остваривања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета и права на додатак за помоћ и негу друго лица.

Комплетан текст одлуке можете погледати овде.

Захтеве за измену решења по одлуци Уставног суда можете преузети овде.