Председник општине Тител :: Званична презентација општине Тител ::

English Magyar Latinica Ћирилица   

 

 

  

 

 


 


 

lokalna poreska administracija titel

 


 


 

Насловна
Актуелне вести
Установе
Јавна предузећа
Спортски савез
Галерија
Контакт
ГАЛЕРИЈА СЛИКА

Председник општине Тител и заменик председника општине Тител

 
Председник општине Тител 
Драган Божић
Магистар фармације
 
Имејл: bozic@opstinatitel.rs
Tелефон: (+381) 21 860 186
Факс:  (+381) 21 861 553
 
Председник општине: 
 1. представља и заступа општину; 
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина; 
 3. предлаже Скупштини избор и разрешење заменика председника општине и чланова Општинског већа; 
 4. представља Општинско веће, организује његов рад, сазива и води седнице, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Општинско веће и даје задужења члановима Општинског већа; 
 5. поставља своје помоћнике; 
 6. наредбодавац је за извршење буџета општине;
 7. доноси одлуку о краткорочном задуживању; 
 8. предлаже Скупштини доношење акта о јавном задуживању; 
 9. одлучује о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у складу са законом; 
 10. одлучује о промени годишње апропријације буџетских корисника и утврђује квоте, у складу са законом и одлуком о буџету општине; 
 11. даје сагласност на финансијске планове буџетских корисника; 
 12. подноси захтеве и пријаве надлежним државним и другим органима и организацијама, по расписаним конкурсима и другим позивима, за финансирање програма и пројеката од значаја за општину, у складу са законом и одлуком о буџету општине;
 13. даје сагласност на опште акте буџетских корисника којима се уређује број и структура запослених, ако законом или овим Статутом није другачије утврђено; 
 14. закључује колективне уговоре за јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач општина;
 15. обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону; 
 16. усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
 17. одређује послове из надлежности Општинске управе чије ће се вршење организовати у месним заједницама, као и начин и место њиховог вршења, на предлог начелника Општинске управе; 
 18. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом, прописом или другим општим актом Скупштине;  
 19. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актима или радњом државног органа или органа јединице локалне самоуправе онемогућава вршење надлежности општине; 
 20. подноси захтев надлежном органу Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине којим тражи достављање обавештења о мерама које предузимају или намеравају да предузимају у извршавању закона и других прописа, о заштити уставности и законитости, појавама које их нарушавају и о мерама за њихово отклањање, о остваривању права грађана на локалну самоуправу, као и о другим  питањима од непосредног интереса за остваривање система локалне самоуправе и за рад органа општине; 
 21. закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у општинској својини на основу одлуке надлежног органа општине;
 22. врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом или актом Скупштине.
 
 
 
Заменик председника општине Тител 
Маринко Тривуновић
Машински техничар

Имејл: marinkot@opstinatitel.rs
Телефон: (+381) 21 860 186
Факс: (+381) 21 861 553
 
Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дружност. 
 
 

 

 

 

 

Кликом на линк "Додајте свој коментар" добићете формулар
путем којег можете написати свој коментар.

Додајте свој коментар

Укупно: 1 чланак(a).

 

 


 

 


 

 


 

 


 

Најновије на сајту:

Акција чишћења приобаља реке Тисе
У току Мала школа библиотекара
Општини Тител и њеним грађанима додељено признање
Јавна набавка услуга „Одржавање јавне расвете на територији општине Тител“
Кошаркашице ЖКК „Тител“ из Титела У14 првакиње Квалитетне лиге Војводине
Јавна набавка у вези са израдом пројектно-техничке документације
Јавна набавка радова у вези са пројектом рекултивације депресије
Продужено радно време угоститељских објеката за ускршње празнике у општини Тител
Одржан Дан матураната у СТШ „Милева Марић“ Тител
Нерадни дани за Васкршње празнике

 

 

 


 

 


  

 

 

 

         


© Сва права задржана - Општина Тител 2006-2016.
Web design&hosting:  Studio RAVNICA NET -
Контакт: 0603988195