Predsednik opštine Titel :: Opstina Titel ::

English Magyar Latinica Ћирилица   

 

 

  

 

 


 


 

lokalna poreska administracija titel

 


 


 


 


 


Naslovna
Aktuelne vesti
Ustanove
Javna preduzeća
Galerija
Kontakt

Ravnica.INFO
Informativni turističko poslovni Internet portal
www.ravnica.info

GALERIJA SLIKA
 
 
 

Predsednik opštine Titel i zamenik predsednika opštine Titel

 

Predsednik opštine Titel 
Dragan Božić
Magistar farmacije
 
E-mail: bozic@opstinatitel.rs
Telefon: (+381) 21 860 186
Fax:  (+381) 21 861 553
 
Predsednik opštine: 
 1. predstavlјa i zastupa opštinu; 
 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština; 
 3. predlaže Skupštini izbor i razrešenje zamenika predsednika opštine i članova Opštinskog veća; 
 4. predstavlјa Opštinsko veće, organizuje njegov rad, saziva i vodi sednice, predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Opštinsko veće i daje zaduženja članovima Opštinskog veća; 
 5. postavlјa svoje pomoćnike; 
 6. naredbodavac je za izvršenje budžeta opštine;
 7. donosi odluku o kratkoročnom zaduživanju; 
 8. predlaže Skupštini donošenje akta o javnom zaduživanju; 
 9. odlučuje o korišćenju tekuće i stalne budžetske rezerve u skladu sa zakonom; 
 10. odlučuje o promeni godišnje aproprijacije budžetskih korisnika i utvrđuje kvote, u skladu sa zakonom i odlukom o budžetu opštine; 
 11. daje saglasnost na finansijske planove budžetskih korisnika; 
 12. podnosi zahteve i prijave nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama, po raspisanim konkursima i drugim pozivima, za finansiranje programa i projekata od značaja za opštinu, u skladu sa zakonom i odlukom o budžetu opštine;
 13. daje saglasnost na opšte akte budžetskih korisnika kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih, ako zakonom ili ovim Statutom nije drugačije utvrđeno; 
 14. zaklјučuje kolektivne ugovore za javna preduzeća i javne službe čiji je osnivač opština;
 15. obustavlјa od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu; 
 16. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave; 
 17. određuje poslove iz nadležnosti Opštinske uprave čije će se vršenje organizovati u mesnim zajednicama, kao i način i mesto njihovog vršenja, na predlog načelnika Opštinske uprave; 
 18. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, statutom, propisom ili drugim opštim aktom Skupštine;  
 19. podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktima ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnosti opštine; 
 20. podnosi zahtev nadležnom organu Republike Srbije i Autonomne Pokrajine Vojvodine kojim traži dostavlјanje obaveštenja o merama koje preduzimaju ili nameravaju da preduzimaju u izvršavanju zakona i drugih propisa, o zaštiti ustavnosti i zakonitosti, pojavama koje ih narušavaju i o merama za njihovo otklanjanje, o ostvarivanju prava građana na lokalnu samoupravu, kao i o drugim  pitanjima od neposrednog interesa za ostvarivanje sistema lokalne samouprave i za rad organa opštine; 
 21. zaklјučuje ugovore o pribavlјanju i raspolaganju nepokretnostima u opštinskoj svojini na osnovu odluke nadležnog organa opštine;
 22. vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom ili aktom Skupštine.
 
 
 
Zamenik predsednika opštine Titel 
Marinko Trivunović
Mašinski tehničar

E-mail: marinkot@opstinatitel.rs
Telefon: (+381) 21 860 186
Fax: (+381) 21 861 553
 
Predsednik opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlјa svoju družnost. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klikom na link "Dodajte svoj komentar" dobićete formular 
putem kojeg možete napisati svoj komentar.

Dodajte svoj komentar

Ukupno: 1 članak(a).

 


 


 

 


 

 


 


 


 


 


 

Najnovije na sajtu:

Saopštenje brodarstvu br. 5/18
Održana akcija dobrovolјnog davanja krvi u Titelu
Uputstvo za pripremu budžeta opštine Titel za 2019. godinu
Akcije dobrovolјnog davanja krvi u Titelu i Gardinovcima
Crveni krst Titel dobio novu zgradu
Održana Svečana sednica Skupštine opštine Titel
Neradni dan 12. novembar
Javna nabavka u vezi sa rekonstrukcijom natkrivenih prostora za čekanje autobusa
Izdavanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemlјišta u polјoprivredne svrhe
Obeležavanje dana Opštine Titel i stogodišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kralјevini

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

         


© Sva prava zadržana - Opština Titel 2006-2016.
Web design&hosting:  Studio RAVNICA NET -
Kontakt: 0603988195