Predsednik opštine Titel :: Opstina Titel ::

English Magyar Latinica Ћирилица   

 

 

  

 

 


 


 

lokalna poreska administracija titel

 


 


 


 


 


Naslovna
Aktuelne vesti
Ustanove
Javna preduzeća
Galerija
Kontakt

Ravnica.INFO
Informativni turističko poslovni Internet portal
www.ravnica.info

GALERIJA SLIKA
 
 
 

Predsednik opštine Titel i zamenik predsednika opštine Titel

 

Predsednik opštine Titel 
Dragan Božić
Magistar farmacije
 
E-mail: bozic@opstinatitel.rs
Telefon: (+381) 21 860 186
Fax:  (+381) 21 861 553
 
Predsednik opštine: 
 1. predstavlјa i zastupa opštinu; 
 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština; 
 3. predlaže Skupštini izbor i razrešenje zamenika predsednika opštine i članova Opštinskog veća; 
 4. predstavlјa Opštinsko veće, organizuje njegov rad, saziva i vodi sednice, predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Opštinsko veće i daje zaduženja članovima Opštinskog veća; 
 5. postavlјa svoje pomoćnike; 
 6. naredbodavac je za izvršenje budžeta opštine;
 7. donosi odluku o kratkoročnom zaduživanju; 
 8. predlaže Skupštini donošenje akta o javnom zaduživanju; 
 9. odlučuje o korišćenju tekuće i stalne budžetske rezerve u skladu sa zakonom; 
 10. odlučuje o promeni godišnje aproprijacije budžetskih korisnika i utvrđuje kvote, u skladu sa zakonom i odlukom o budžetu opštine; 
 11. daje saglasnost na finansijske planove budžetskih korisnika; 
 12. podnosi zahteve i prijave nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama, po raspisanim konkursima i drugim pozivima, za finansiranje programa i projekata od značaja za opštinu, u skladu sa zakonom i odlukom o budžetu opštine;
 13. daje saglasnost na opšte akte budžetskih korisnika kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih, ako zakonom ili ovim Statutom nije drugačije utvrđeno; 
 14. zaklјučuje kolektivne ugovore za javna preduzeća i javne službe čiji je osnivač opština;
 15. obustavlјa od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu; 
 16. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave; 
 17. određuje poslove iz nadležnosti Opštinske uprave čije će se vršenje organizovati u mesnim zajednicama, kao i način i mesto njihovog vršenja, na predlog načelnika Opštinske uprave; 
 18. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, statutom, propisom ili drugim opštim aktom Skupštine;  
 19. podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktima ili radnjom državnog organa ili organa jedinice lokalne samouprave onemogućava vršenje nadležnosti opštine; 
 20. podnosi zahtev nadležnom organu Republike Srbije i Autonomne Pokrajine Vojvodine kojim traži dostavlјanje obaveštenja o merama koje preduzimaju ili nameravaju da preduzimaju u izvršavanju zakona i drugih propisa, o zaštiti ustavnosti i zakonitosti, pojavama koje ih narušavaju i o merama za njihovo otklanjanje, o ostvarivanju prava građana na lokalnu samoupravu, kao i o drugim  pitanjima od neposrednog interesa za ostvarivanje sistema lokalne samouprave i za rad organa opštine; 
 21. zaklјučuje ugovore o pribavlјanju i raspolaganju nepokretnostima u opštinskoj svojini na osnovu odluke nadležnog organa opštine;
 22. vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom ili aktom Skupštine.
 
 
 
Zamenik predsednika opštine Titel 
Marinko Trivunović
Mašinski tehničar

E-mail: marinkot@opstinatitel.rs
Telefon: (+381) 21 860 186
Fax: (+381) 21 861 553
 
Predsednik opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlјa svoju družnost. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klikom na link "Dodajte svoj komentar" dobićete formular 
putem kojeg možete napisati svoj komentar.

Dodajte svoj komentar

Ukupno: 1 članak(a).

 


 


 

 


 

 


 


 


 


 


 

Najnovije na sajtu:

Oglas o popunjavanju položaja načelnika putem Javnog konkursa u Opštini Titel
Oglas za javnu licitaciju - drugi krug
Direktorica PU „Plavi čuperak“ Titel stekla licencu za rad direktora
Oglas - prikuplјanje pismenih ponuda za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine
Zaklјučak o početnim cenama zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini
Održana promocija knjige Vlade Arsića
Novi sastav KUD-a „Isidor Bajić“ iz Šajkaša počinje sa radom
Predlog rang lista za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Titel
Predstavlјanje knjige Vlade Arsića „Neviđena Srbija–najluđe storije iz naše istorije“
Osvojeno 3. mesto na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

         


© Sva prava zadržana - Opština Titel 2006-2016.
Web design&hosting:  Studio RAVNICA NET -
Kontakt: 0603988195