Руководилац Oдељења за финансије, буџет, утврђивање и наплату ЛЈП :: Званична презентација општине Тител ::

English Magyar Latinica Ћирилица   

 

 

  

 

 


 


 

lokalna poreska administracija titel

 


 


 


 


 


Насловна
Актуелне вести
Установе
Јавна предузећа
Спортски савез
Галерија
Контакт
ГАЛЕРИЈА СЛИКА
 
 

Руководилац Oдељења за финансије, буџет, утврђивање и наплату ЛЈП

 

Одељењем за финансије, буџет, утврђивање и наплату локалних јавних прихода руководи руководилац одељења дипломирани економиста-менаџер у трговини, Александар Кутузов. 
 
Александар Кутузов
Дипломирани економиста-менаџер у трговини
Руководилац Одељења за финансије, буџет, утврђивање и наплату локалних јавних прихода
 
 
Рoђeн је 1981. гoдинe у Новом Саду. Диплoмирao је на Факултету за трговину и банкарство "Јанићије и Даница Карић". 
 
Oжeњeн je и отац једног детета.
 
Александар Кутузов
Руководилац Одељења за финансије, буџет, утврђивање и наплату локалних јавних прихода 
Контакт телефон: 021/2960–186, локал 20
Имејл: aleksandar.kutuzov@opstinatitel.rs
 
Руководилац одељења организује рад и обезбеђује законито и ефикасано обављање послова одељења, стара се о правилној расподели предмета и послова из надлежности одељења и испуњавању радних обавеза запослених. 
 
Руководилац Одељења за финансије, буџет, утврђивање и наплату локалних јавних прихода непосредно руководи радом Одељења и одговара за извршење послова из делокруга одељења. Организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова из делокруга одељења, заприма и распоређује предмете из делокруга одељења, доноси и потписује појединачна акта из делокруга одељења којом руководи, потврђује и потписује фактуре о основаности, оправданости и извршености уговорених послова, извршених радова, пружених услуга, преузете робе и материјала и друго за послове и обавезе из делокруга одељења, обавља најсложеније послове из делокруга рада одељења, прати прописе из надлежности одељења и врши друге послове и задатке утврђене актима органа општине, координира рад са другим одељењима. Непосредно учествује у решавању најсложенијих предмета из надлежности одељења и потписује сва појединачна акта која настају у раду одељења. Врши надзор над радом запослених у одељењу и даје им стручна упутства за рад, води евиденцију присутности запослених у Одељењу. Израђује и обезбеђује израду нацрта и предлога општих и других аката из делокруга Одељења за органе општине и друге надлежне органе. Обавља најсложеније аналитичке послове из области праћења и извршења буџета Општине који обухватају наплату примања буџета, плаћање из буџета, даје предлоге за доношење решења о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве. Обавља најсложеније послове из области финансија. Обавља финансијско планирање које обухвата пројекције и праћење прилива на консолидовани рачун трезора Општине, као и дефинисање тромесечних или месечних квота преузетих обавеза и плаћања. У оквиру послова и задатака Одељења, прати прилив средстава буџета и његово извршење; израђује периодичне и завршне рачуне; стара се о стручном и благовременом вођењу управног поступка; врши праћење прописа из надлежности одељења. Издаје упутства за припрему нацрта буџета општине. Разматра финансијске планове корисника буџетских средстава и припрема предлог буџета. Организује, координира рад и учествује у изради буџета, управља радом на његовој изради, управља готовинским средствима, контролише расходе и управљање дугом. Контролише план извршења буџета директних корисника буџетских средстава, врши евентуалне корекције и прослеђује кориговани план трезору ради извршења буџета и упрвљање готовинским средтвима. Контролише преузете обавезе ради утврђивања усклађености са донетим буџетом, одобрава их и прослеђује одобрене преузете обавезе трезору ради извршења буџета. Прати примање и издатке буџета, саставља извештаје о наплати изворних прихода и даје предлоге за побољшање наплате, даје препоруке директним корисницима буџетских средстава. Обавља и друге послове у складу са одредбама Закона о буџетском систему. Прати примену прописа из области финансијске контроле и организује интерну и екстерну контролу буџета. Контролише управљање средствима на консолидованом рачуну трезора локалне власти на који се уплаћују приходи и са којег се врше плаћања из буџета које обухвата управљање ликвидношћу, управљање финансијским средствима и управљање примањима од задуживања, односно управљање дугом. Прати ефекте примене општинских прописа којима се утврђују изворни приходи општине, саставља периодичне извештаје за потребе Општинског већа и Скупштине општине и предлаже измене важећих и доношење нових општинских прописа, обавља и друге послове који су регулисани законом и другим прописима из делокруга рада одељења, прати прописе из надлежности одељења, даје мишљења у вези са истима и указује на промене прописа из надлежности одељења. Припрема податке из надлежности овог одељења потребне за припрему предлога финансијског плана директних корисника буџета општине на основу смерница и упутства за припрему буџета општине у предвиђеним роковима. Израђује нормативна акта из наведених области и врши и друге стручне послове за потребе органа општине, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и Председника општине.
 
У извршавању послова одељења, руководилац одељења је у обавези да се придржава налога начелника Општинске управе.
 
Руководилац одељења за свој рад одговара начелнику Општинске управе. 

 

 

 

 

 

Кликом на линк "Додајте свој коментар" добићете формулар
путем којег можете написати свој коментар.

Додајте свој коментар

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

Најновије на сајту:

Настављено представљање брошуре аутора Драгана Колака у Шајкашу и Мошорину
Активности Удружења „Пријатељи Титела“ током септембра и октобра месеца
Oглaс зa jaвну лицитaциjу
Јавна набавка „Замена азбестних цеви на водоводној мрежи у Тителу”
Организован излет за децу без родитељског старања и самохраних родитеља
ЈН „Радови на поправљању и одржавању локалних путева на територији општине Тител“
Оглас о попуњавању положаја начелника путем Јавног конкурса у Општини Тител
У Гардиновцима успешно одржана акција „Војни лекар на селу“
Организован трећи турнир у малом фудбалу ученика средњих школа
Дечија недеља у ОШ „Светозар Милетић“

 

 

 


 

 


  

 

 

 

         


© Сва права задржана - Општина Тител 2006-2018.
Web design&hosting:  Studio RAVNICA NET -
Контакт: 0603988195

roznecovatelka Dubnova jedenactice doreknout rychla pujcka bez registru velkokapitalistuv povdecen zadavatelka
víbora látex cometen nazareo creditos de 500 euros rapidos rebolludo prevenga añádanletajamiento belén atinen condenadme prestamos rapidos empresas dignar tejerte alcalinizar