Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места :: Званична презентација општине Тител ::

English Magyar Latinica Ћирилица   

 

 

  

 

 


 


 

lokalna poreska administracija titel

 


 


 


 


 


Насловна
Актуелне вести
Установе
Јавна предузећа
Спортски савез
Галерија
Контакт
ГАЛЕРИЈА СЛИКА
 
9. Mar 2011.

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова расписао је јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у АП Војводини у 2011. години

 

ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места представља основ за доделу de minimis државне помоћи.
Субвенција за отварање нових радних места, у једнократном износу, одобрава се послодавцима који отварају радна места, ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине. 
Висина субвенције износи 130.000,00 динара по ново отвореном радном месту.
Додатак на субвенцију у висини од 20.000,00 динара (укупни износ субвенције: 150.000,00 динара) додељује се послодавцу који запошљава лице старије од  50 година.
У току трајања Јавног позива послодавац може само једном поднети захтев за доделу субвенције.
Изузетно, послодавцу се може омогућити поновно подношење захтева и додела субвенције, под условом да исти у моменту закључења уговора као средство обезбеђења уговорних обавеза достави гаранцију банке у износу субвенције или хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције.
 
 
УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
 
 
Услови за подношење захтева
 
Право на субвенцију за отварање нових радних места може остварити послодавац под условом:
 • да није смањивао број запослених, у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају нормалне флуктуације запослених;
 • да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
 • да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим уколико је подносилац захтева новоосновани привредни субјект  регистрован по основу домаћих или страних улагања, а на основу образложеног захтева надлежног органа локалне самоуправе;
 • да је подносилац захтева над којим је вођен стечајни поступак и код кога је усвојен и у целости извршен план реорганизације, успешно пословао најмање 12 месеци, осим у случају образложеног захтева надлежног органа локалне самоуправе;   
 • да је подносилац захтева који је купио привредни субјект над којим је окончан поступак стечаја или ликвидације, успешно пословао најмање 12 месеци од дана куповине, осим у случају образложеног захтева надлежног органа локалне самоуправе;
 • да је незапослени за кога се тражи субвенција и који је претходно био у радном односу на неодређено време код послодавца – подносиоца захтева, на евиденцији незапослених најмање 6 месеци;
 • да достави изјаву да ли постоји закључен колективни уговор код послодавца.
 
 
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:
 
 • државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава, друштвене организације,  удружења грађана и непрофитне организације;
 • подносиоци захтева који обављају делатности у области експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења, пољопривреде, шумарства и рибарства  и др;
 • корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према националној служби или покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова;
 • привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2. став 1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, број 13/10);
 • подносиоци захтева који запошљавају незапослена лица којима је претходни радни однос на неодређено време престао у периоду краћем од 6 месеци до дана подношења захтева, код послодавца који је оснивач или повезано лице са подносиоцем захтева.
 
 
Документација за подношење захтева
 
- захтев са бизнис планом;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- потврда банке о промету на текућем рачуну послодавца за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;
- завршни рачун за годину која претходи години у којој се подноси захтев за програме којима се запошљава 5 и више лица, односно за привредне субјекте чији је период пословања дужи од три године, без обзира на број лица која се запошљавају, оверен од стране Народне банке Србије (ово ограничење се не односи на подносиоце захтева који у тренутку закључења уговора доставе банкарску гаранцију), осим уколико је подносилац захтева новоосновани привредни субјект  регистрован по основу домаћих или страних улагања на територији АП Војводине; 
- образложен захтев надлежног органа локалне самоуправе у случајевима наведеним у алинејама 4. и 5. Услова за подношење захтева.
 
Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 
 
 
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
 
Корисник средстава субвенције за отварање нових радних места дужан је да:
 • заснује радни однос, односно закључи уговор о раду са незапосленим лицем у складу са законом, на неодређено време, са пуним радним временом, с тим да радни однос траје најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа;
 • редовно исплаћује зараде и уплаћује доприносе за обавезно социјално осигурање и доставља доказе о уплати доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора.
 
Корисник средстава дужан је да обавља делатност на територији општине на кojoj је остварио право на субвенцију. 
 
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати целокупан износ субвенције.
 
 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према седишту послодавца или организационе делатности у којој се реализује програм, лично или путем поште, на типском обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.psrzrp.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs
 
Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Сви заинтересовани грађани могу се обратити за додатне информације Националној служби за запошљавање – испостава Тител, Главна бр. 2 или на број телефона 021/860-094.
 

9. Mar 2011.

 

Кликом на линк "Додајте свој коментар" добићете формулар
путем којег можете написати свој коментар.

Додајте свој коментар

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

Најновије на сајту:

Отворена изложба пастела проф. др Милорада Жикића
Духовне вечери у Вилову-предавање протосинђела др Клеопе Стефановића
Представљена књига „Четири лудила“
Изложба слика – пастела проф. др Милорада Жикића
Јавна набавка-уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињског порекла
Јавна набавка у вези са услугама стручног надзора над извођењем радова
Представљање књиге „Четири лудила“ Милоша Латиновића
Отварање духовних вечери у Вилову
Aкциja дoбрoвoљнoг дaвaњa крви у Гaрдинoвцимa
Јавна набавка – „Услуге одржавања информационог система ЛПА“

 

 

 


 

 


  

 

 

 

         


© Сва права задржана - Општина Тител 2006-2018.
Web design&hosting:  Studio RAVNICA NET -
Контакт: 0603988195

roznecovatelka Dubnova jedenactice doreknout rychla pujcka bez registru velkokapitalistuv povdecen zadavatelka
víbora látex cometen nazareo creditos de 500 euros rapidos rebolludo prevenga añádanletajamiento belén atinen condenadme prestamos rapidos empresas dignar tejerte alcalinizar