Правилник о организацији и систематизацији радних места

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Тител

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 04.01.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 13.01.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 25.01.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 01.02.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 22.02.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 01.03.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 09.03.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 20.04.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 27.04.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 06.05.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 31.07.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 23.08.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 27.08.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 31.08.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 08.11.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 01.01.2022. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 01.03.2022. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 31.07.2022. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 07.09.2022. године