Шајкаш

Шеф месне канцеларије: Анђелко Иванковић
Адреса: Николе Тесле бр. 29, 21244 Шајкаш
Телефон: +381 21 2964 041

Мошорин

Шеф месне канцеларије: Светлана Бедов
Адреса: Светозара Милетића бр. 78, 21245 Мошорин
Телефон: +381 21 2969 015

Мошорин

Шеф месне канцеларије: Светлана Бедов
Адреса: Светозара Милетића бр. 78, 21245 Мошорин
Телефон: +381 21 2969 015

Гардиновци

Шеф месне канцеларије: Јелена Панић
Адреса: Краља Петра I бр. 2, 21247 Гардиновци
Телефон: +381 21 2968 011

Вилово

Шеф месне канцеларије: Јелена Панић
Адреса: 22. Октобра бр. 3, 21246 Вилово
Телефон: +381 21 2966 021

Вилово

Шеф месне канцеларије: Јелена Панић
Адреса: 22. Октобра бр. 3, 21246 Вилово
Телефон: +381 21 2966 021

Лок

Шеф месне канцеларије: Стеван Бајић
Адреса: Бранка Радичевића бр. 13, 21248 Лок
Телефон: +381 21 2967 011