ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2020. годину

Извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Сагласност на Годишњи извештај за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2019. годину

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017. годину у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2018. годину

Предлог Плана инспекцијског надзора за 2017. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2017. годину

Контролне листе

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

Извештај просветног инспектора за 2017. годину

Контролне листе можете преузети овде.

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР