Loading...
javne nabavke2019-10-13T13:35:32+01:00

Јавна набавка „Услуге одржавања информационог система ЛПА“

  Општина Тител расписала је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку „Услуге одржавања информационог система ЛПА“. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда можете преузети овде. Конкурсну документацију можете преузети овде.

Јавна набавка „Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака у насељеном месту Шајкаш”

Данас, 24. априла 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака у насељеном месту Шајкаш”. Понуде се достављају поштом

Јавна набавка услуга „Услуге превоза”

Данас, 23. априла 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Услуге превоза”. Понуде се достављају поштом или лично до 25.05.2020. године, најкасније до 10.00 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима

Јавна набавка добара „Набавка електричне енергије“

  Данас, 18. марта 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку добара „Набавка електричне енергије“. Понуде се достављају поштом или лично до 17.04.2020. године, најкасније до 10.00 часова (ако су послате поштом, у обзир

Јавна набавка радова „Реконструкција наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Тител“

Данас, 12. марта 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Реконструкција наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Тител“. Понуде се достављају поштом или лично до 20.03.2020. године, најкасније до

Јавна набавка услуга „Изградња прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака у насељеном месту Шајкаш“

Јавна набавка услуга „Изградња прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака у насељеном месту Шајкаш“ Данас, 28. фебруара 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Изградња прве фазе канализационе

Јавна набавка услуга „Услуге сузбијања комараца на територији општине Тител“

Данас, 5. марта 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Услуге сузбијања комараца на територији општине Тител“. Понуде се достављају поштом или лично до 13.03.2020. године, најкасније до 12.00 часова (ако су послате

Јавна набавка радова „Санација банкина и тротоара у насељеним местима општине Тител“

Јавна набавка радова „Санација банкина и тротоара у насељеним местима општине Тител“ Данас, 13. фебруара 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Санација банкина и тротоара у насељеним местима

Јавна набавка радова „Одржавање путева на територији општине Тител“

Јавна набавка радова „Одржавање путева на територији општине Тител“ Данас, 13. фебруара 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Одржавање путева на територији општине Тител“. Понуде се достављају поштом

Јавна набавка радова „Санација путева у атарима насељених места општине Тител”

Јавна набавка радова „Санација путева у атарима насељених места општине Тител” Данас, 23. децембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Санација путева у атарима насељених места општине Тител”.

Јавна набавка у вези са израдом пројектно-техничке документације

Јавна набавка у вези са израдом пројектно-техничке документације Данас, 19. децембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга – израда пројектно-техничке документације (партерно уређење Доситејеве улице и локалитета калварија у

Јавна набавка добара „Набавка саобраћајне сигнализације“

Јавна набавка добара „Набавка саобраћајне сигнализације“ Данас, 18. децембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку добара „Набавка саобраћајне сигнализације“. Понуде се достављају поштом или лично до 26.12.2019. године,

Јавна набавка „Санација оштећеног коловоза у насељеним местима општине Тител“

Јавна набавка „Санација оштећеног коловоза у насељеним местима општине Тител“ Данас, 28. новембра 2019. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Санација оштећеног коловоза у насељеним местима општине Тител“.

Go to Top