преузми докуменат

Упутство о озакоњењу (2018)

преузми докуменат

Закон о озакоњењу објеката (“Сл. глaсник РС”, бр. 96/2015 и 83/2018)

преузми докуменат

Закон о озакоњењу објеката (“Сл. глaсник РС”, бр. 96/2015)

преузми докуменат

Упутство о озакоњењу

преузми докуменат

Списак издатих решења о озакоњењу (2016. година)

преузми докуменат

Списак издатих решења о озакоњењу (2017. година)

преузми докуменат

Правоснажна решења о озакоњењу (2017. година)

преузми докуменат

Програм пописа са зонама и динамиком вршења пописа незаконито изграђених објеката

преузми докуменат

Правоснажна решења о озакоњењу (2018)

преузми докуменат

Списак издатих решења о озакоњењу (2018. година)

преузми докуменат

Списак издатих решења о озакоњењу (2018. година)

преузми докуменат

Списак издатих решења о озакоњењу (2018. година)

преузми докуменат

Списак издатих решења о озакоњењу (2018. година)

преузми докуменат

Списак издатих решења о озакоњењу (2018. година)

преузми докуменат

Списак издатих решења о озакоњењу (2019. година)

преузми докуменат

Списак издатих решења о озакоњењу (2019. година)

преузми докуменат

Списак издатих решења о озакоњењу (2019. година)