На основу члана 12. Правилника о раду Комисије број: 02-17-1/2021-II од 27.05.2021. године, Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, образована решењем број 02-17/2021-II од 17.05.2021. године, (у даљем тексту Комисија), дана 17.10.2022. године, расписује поновљени Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта.

Предмет јавног позива је додела помоћи намењене интерно расељеним лицима кроз набавку грађевинског материјала и може бити додељена  интерно расељеним лицима док су расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, која имају пребивалиште/боравиште  на  територији  Општине Тител, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за завршетак или адаптацију стамбеног објекта.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до РСД 600.000,00, а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000,00 , по породичном домаћинству корисника.

Комплетан текст Јавног позива, услове и мерила за избор корисника, потребну документацију, начин подношења пријаве и њен рок и остале информације можете прочитати овде.